Vrchol Bouřňák je se svými 896 m. n. m. druhou nejvyšší horou Teplicka. Na Bouřňáku je lyžařské středisko. Český název Bouřňák dal tomuto kopci Karel Lím, který byl na začátku 20. století v Krušných horách prvním českým lyžařem a zasloužil se o stavbu první české chaty v Krušných horách.

Bouřňák

Historický vývoj událostí na Bouřňáku

Spousty informací jste si přečetli v novinách, o spoustě informacích se mluvilo v televizi a rozhlase.

Chtěl bych, aby jste si udělali obrázek o tom, jak šel čas v tomto krásném lyžařském středisku. Omlouvám se, jestli nebudou data jednotlivých zásadních událostí úplně přesná, ale to nehraje, až tak velkou roli.

Minulý režim

Lyžařské středisko na Bouřňáku a v Mikulově se buduje od konce 50. let minulého století. Všechny vleky a jejich stanice, všechny sjezdovky a jejich nástupy, všechny spojovací cesty mezi sjezdovkami jsou vybudovány před r. 1989.

Všechny vleky byly logicky přivedeny do nejvyšších míst Bouřňáku a nikdo neřešil, že konce 3 vleků a začátky sjezdovek jsou na cizích pozemcích, pozemky byly přece státu…, tak nikdo (logicky) neviděl možný problém.

Všechny vleky byly řádně zkolaudovány a povolen jejich provoz a převedeny do majetku TJ Lokomotiva Teplice, která je po celou dobu provozovala, starala se o ně.

Revoluce a devadesátá léta

V roce 1989 proběhla „Sametová revoluce“.

V roce 1991 – stát převádí majetky na subjekty, které tyto majetky provozovaly a nevztahoval se na ně např. restituční nárok atd. Stát převádí hotel Bouřňák + pozemky na Jednotu Teplice spotřební družstvo. Ano, jsou to ty pozemky, kde se vybudovaly vleky a jsou začátky sjezdovek.

Zde nastává největší chyba – ze strany státu a orgánů, které převáděly tyto nemovitosti, ze strany Jednoty Teplice s.d. nebo ze strany TJ Lokomotiva Teplice ?? Nezapsala se věcná břemena na vleky, sjezdovky, na celý provoz tohoto zimního areálu na dotčených pozemcích. Nebo se např. tyto pozemky mohly odkoupit atd.

V roce 1994 – Jednota Teplice s.d. prodává hotel Bouřňák + pozemky firmě Pecud s.r.o., který provozuje hotel a nikdo neřeší problém na pozemcích. Je podepsaná jakási dohoda o spolupráci. Pecud s.r.o. nechce nájem, pouze chce, aby středisko fungovalo, aby lyžaři mohli v pohodě využívat služeb hotelu.

Vznik Sport Centra Bouřňák o.p.s.

V roce 2000 vzniká Sport Centrum Bouřňák o.p.s. Jsou zde 3 zakladatelé: TJ Lokomotiva Teplice, obec Mikulov a obec Moldava. Stále není vyřešen problém s pozemky… Správní rada je podle vloženého majetku : 4 – TJ Lokomotiva Teplice, 1 – Mikulov, 1 – Moldava.

V roce 2004 firma Pecud s.r.o. prodává hotel + pozemky JUDr. Halešicovi, který do roku 2006 opět neřeší nájem se SCB.

Problém s pozemky

V roce 2007 – JUDr. Halešic oznamuje Správní radě SCB, že SCB podniká na cizích pozemcích a po dohadech se obě strany domlouvají na částce 200 tis. Kč/ rok.

Následující 3 sezóny – 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 je nájem 200 tis. Kč/rok.

V roce 2010 – JUDr. Halešic prodává hotel + pozemky firmě Skimmer a.s.

Na přelomu let 2010/2011 – firma Skimmer a.s. oznamuje Správní radě SCB, že chce nájem ve výši 1.2 mil Kč/rok. Vedení SCB je zatlačeno „ do rohu“ těsně před začátkem sezóny a podepisuje.

V roce 2010 se mění poměr ve Správní radě SCB a to: 2 – TJ Lokomotiva Teplice, 2 – Mikulov, 2 – Moldava.

V sezóně 2011/2012 je nájem 1 mil. Kč/rok, opět těsně před začátkem sezóny.

Další vývoj

Mezi lety 2012/2013 je za podivných důvodů, o kterých nevěděla Správní rada SCB, podepsaná novým ředitelem (p. Tvrdík – též místostarosta Moldavy) podnájemní smlouva s firmou JI Consulting s.r.o. Tuto skutečnost se Správní rada SCB dozvídá až na konci zimní sezóny – březen 2013. Nájem je 800 tis. Kč/rok.

Spekulace proč je podepsaná podnájemní smlouva a ne nájemní, proč to nechtěl p. Tvrdík oznámit Správní radě SCB, proč se podepisují nájemní smlouvy pouze na rok a ne na delší období, proč nikdy není garantovaná výše nájmu na další období, jak je možné, že některé informace, které řeší Správní rada SCB se dostávají na veřejnost, všechny a další otázky nechám jen na čtenáři těchto řádků.

Ano, je pravda, že od r. 2010 se SC Bouřňáku opravdu „špatně dýchá“ při plnění všech závazků spojených nejen s provozem, ale i plněním nájemních smluv (hlavně od Skimmeru a.s.)

Nájem v lyžařských areálech podobného charakteru je řádově někde mezi 3 – 5 Kč/m2 (v místě a čase obvyklé). Nájem od Skimmeru a.s je někde mezi 70 – 90 Kč /m2.

V červnu 2013 odstupují dva zakladatelé SCB, obce Mikulov a Moldavan. Zůstává pouze jeden – TJ Lokomotiva Teplice.

Zimní sezóna 2013/2014 byla nejhorší sezónou od založení SCB o.p.s., nejen díky nejhoršímu počasí (napadlo max. 15 cm přírodního sněhu), ale hlavně vyvrcholením majetko-právních sporů s majitely pozemků.

Nový investor

V září 2014 se po cca 5 měsíčním jednání podařilo uzavřít smlouvu s novým investorem, kterým se staly bratři Bendovy (Ing.Petr Benda a Mgr. Jan Benda).

Byla podepsána nová nájemní smlouva s majitelem pozemků pod všemi sjezdovkami – s TJ Lokomotivou Teplice o.s. na 10+10 let. Nový zakladatel uznal dluh SCB a zavázal se tento dluh postupně umořit a zároveň investovat nemalé peníze do rozjezdu nové sezóny 2014/2015.