Bournak – vrchol
Teplota 21.4 C
Vlhkost 68.0 %
Rosný bod 15.3 C
Údolíčko
Teplota 22.8 C
Vlhkost 79.1 %
Rosný bod 19.0 C
Hrobska – nastup
Teplota 22.7 C
Vlhkost 65.3 %
Rosný bod 15.8 C