Bournak – vrchol
Teplota 7.6 C
Vlhkost 100.0 %
Rosný bod 7.6 C
Údolíčko
Teplota 8.5 C
Vlhkost 100.0 %
Rosný bod 8.5 C
Hrobska – nastup
Teplota 8.1 C
Vlhkost 100.0 %
Rosný bod 8.1 C