Bournak – vrchol
Teplota 5.7 C
Vlhkost 100.0 %
Rosný bod 5.7 C
Údolíčko
Teplota 12.2 C
Vlhkost 82.9 %
Rosný bod 9.4 C
Hrobska – nastup
Teplota 7.6 C
Vlhkost 95.1 %
Rosný bod 6.9 C