Bournak – vrchol
Teplota -3.7 C
Vlhkost 83.8 %
Rosný bod -6.0 C
Údolíčko
Teplota 4.9 C
Vlhkost 53.8 %
Rosný bod -3.7 C
Hrobska – nastup
Teplota -4.1 C
Vlhkost 89.3 %
Rosný bod -5.6 C