Bournak – vrchol
Teplota -8.2 C
Vlhkost 98.3 %
Rosný bod -8.4 C
Údolíčko
Teplota -7.2 C
Vlhkost 95.3 %
Rosný bod -7.8 C
Hrobska – nastup
Teplota -7.5 C
Vlhkost 97.6 %
Rosný bod -7.8 C