Bournak – vrchol
Teplota 1.5 C
Vlhkost 87.1 %
Rosný bod -0.4 C
Údolíčko
Teplota 4.4 C
Vlhkost 77.8 %
Rosný bod 0.8 C
Hrobska – nastup
Teplota 3.4 C
Vlhkost 81.5 %
Rosný bod 0.4 C