Bournak – vrchol
Teplota -4.5 C
Vlhkost 97.3 %
Rosný bod -4.9 C
Údolíčko
Teplota -4.9 C
Vlhkost 98.8 %
Rosný bod -5.1 C
Hrobska – nastup
Teplota -3.7 C
Vlhkost 98.5 %
Rosný bod -3.9 C